Membres del patronat

Els estatuts resen que el patronat ha d’estar integrat per un mínim de tres i un màxim d’onze membres. La Fundació està adscrita al Protectorat de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern dels Illes Balears.

Els membres del patronat són:

 • Pilar Costa i Serra, Consellera de Presidencia, Cultura i Igualtat, (Presidente)
 • Lluis Apezteguia Ripoll, Batle de Deià (Vice-presidente)
 • William Graves, Marmessor Literari de Robert Graves i en representaciò de la familia Graves (vocal)
 • Isabel Busquets, Vice-presidenta primera i Consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Consell de Mallorca (vocal)
 • Catalina Solivellas Rotjer, Delegada de la Presidencia per a la Cultura (vocal)
 • María Asunción Sáez Amer, Secretaria General de Presidencia, Cultura i Igualtat, (vocal)
 • Catalina Ferrando Ballester Jefa del Servei de Cultura (vocal) 
 • Pep Oliver Clar, Cap de Servei de Cultura (vocal)
 • Ignacio Trueba: tecnic, Cultura  (Vocal)
 • Aurora Sotelo Morillo, gestora cultural, membre adherit (vocal).

Els primers tres a la llista són Membres Fundadors.

Funcionament

El màxim representant de la Fundacio Robert Graves és el seu President, la Consellera de Tansparència, Participació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

William Graves, membre fundador, va ser nomenat pel patronat “director no remunerat”. S’ocupa del dia a dia de la Fundació Robert Graves i de la Casa de Robert Graves.

Per flexibilitzar l’organització s’ha constituït un comitè executiu que es reuneix cada mes i mig per parlar dels detalls del funcionament, de plans a desenvolupar per augmentar tant la visibilitat de la Casa com les activitats de la fundació en si. Les recomanacions de la comissió se sotmeten a votació en les reunions del Patronat. Els membres d’aquesta comissió executiva són:

 • Lluis Apezteguia Ripoll, Vicepresident de la fundació pel seu càrrec de Batle de Deià, i tresorer.
 • Catalina Solivellas Rotjer, Delegada Presidencia per a la Cultura
 • William Graves, director de la Fundació Robert Graves

Secretària interina del Patronat de la Fundació Robert Graves es la Sra Cristina …

La Fundació se serveix dels serveis comptables i administratius de Llop Assesores.

Fundació Robert Graves
Carretera Deià a Sóller s/n.
07079 Deià – Illes Balears – España
Tel. / Fax: +34 971 636 185
info@fundaciorobertgraves.org