Fundació Robert Graves

La Fundació Robert Graves és una entitat pública sense ànim de lucre amb base a les Illes Balears. Es va constituir el 2003 amb la participació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Deià. Queda sota el Protectorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

El seu propòsit fonamental és el de donar a conèixer l’obra de Robert Graves i de mantenir una exposició permanent de la seva vida i obra a Ca n’Alluny, la seva casa a Deià. El 2005 la fundació va adquirir Ca n’Alluny i el mobiliari; el juliol de 2006 la Casa de Robert Graves es va obrir al públic.

Els objectius de la Fundació són:

 1. La gestió de l’exposició permanent sobre la vida i l’obra de Robert Graves, mitjançant la creació una casa museu al domicili de l’escriptor, al municipi de Deià (finca Ca n’Alluny).
 2. La conservació, la consolidació i la divulgació del llegat cultural que Robert Graves va crear a Mallorca.
 3. La realització de tota mena d’esdeveniments i activitats culturals relacionades amb la figura de l’escriptor Robert Graves.
 4. La col·laboració en estudis, treballs d’investigació o de divulgació sobre l’obra de Robert Graves.
 5. La promoció de la realitat insular mitjançant la divulgació dels aspectes de la vida de Robert Graves més vinculats a Mallorca ia Deià.
 6. La creació de certàmens literaris.
 7. L’impuls de vincles amb les universitats estrangeres que conserven els manuscrits de Robert Graves (Anglaterra, Estats Units i Canadà).
 8. La col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears en projectes relacionats amb la figura de Robert Graves.
 9. L’obtenció de recursos econòmics de qualsevol persona física i jurídica, pública o privada, per destinar-los a projectes de promoció i divulgació de l’obra de Robert Graves i de la seva relació amb Mallorca.
 10. L’adquisició de béns mobles o immobles que impliqui l’ampliació o la millora de la finalitat de conservació i divulgació de l’obra de Robert Graves.
 11. L’exercici de —en general— totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la fundació.
 12. La realització de qualsevol altra activitat que sigui necessària o convenient per al bon funcionament de la fundació i per a la consecució dels objectius assenyalats.

Per complir aquestes finalitats, la fundació ha de cuidar especialment de salvaguardar el bon nom i la figura literària de Robert Graves.

Fundació Robert Graves
Carretera Deià a Sóller s/n.
07079 Deià – Illes Balears – España
Tel. / Fax: +34 971 636 185
info@fundaciorobertgraves.org