LLoc de Treball Vacant: JARDINER/A


Llista provisional de persones admeses  del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de JARDINER/A FUNDACIÓ ROBERT GRAVES

No hi ha persones admeses

Llista provisional de persones excloses  del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de JARDINER/A FUNDACIÓ ROBERT GRAVES

DNIMotiu d’exclusió
43471264ENo acreditar estar en possessió del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat (RD 1311/2012). Punt 5 f de les bases
43143435NNo acreditar estar en possessió del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat (RD 1311/2012). Punt 5 f de les bases

articles relacionats

Fundació Robert Graves
Carretera Deià a Sóller s/n.
07079 Deià – Illes Balears – España
Tel. / Fax: +34 971 636 185
info@fundaciorobertgraves.org